Privacyverklaring Dustbuddy

Contactgegevens
Dustbuddy, onderdeel van Atimo Nederland B.V., gevestigd aan Kabelstraat 33, 1749 DM Warmenhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34236237, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website:
https://www.dustbuddy.nl

Dustbuddy
Kabelstraat 33
1749 DM Warmenhuizen
Tel.: +3172 562 80 88
E-mail: info@dustbuddy.nl

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om de door u geplaatste bestelling te kunnen leveren. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om uw bestelling klaar te maken voor verzending, de bestelde artikelen naar u toe te sturen en om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren. Ook verzamelen wij uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens  noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dustbuddy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tracking door derden
Cookies
Dustbuddy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Voor onze website maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij verschillende zaken bij kunnen houden, zoals de duur van een bezoek en welke pagina(‘s) er worden bezocht. Deze data wordt verzamelt over elke pagina van de website en vertelt ons wat er op onze website gebeurt. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en daarom ook niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics teneinde onze inspanningen op het gebied van zoekmachine optimalisatie over een langere periode goed te kunnen vergelijken.

Direct Marketing
Nieuwsbrief
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Wij bewaren uw gegevens (uw e-mailadres) voor het lidmaatschap van de nieuwsbrief tot één jaar nadat u zich heeft afgemeld. 

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een bestelling bij ons heeft geplaatst zullen wij uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren. Dit doen wij om uw bouwstofzuiger bijvoorbeeld ook na tien jaar nog van onderhoud en aanpassingen te kunnen voorzien.

Voor leveranciers geldt dat als wij een offerte van u ontvangen hebben, maar wij geen klant van u zijn geworden, wij uw persoonsgegevens uiterlijk tien jaar na ons laatste contact zullen verwijderen. Als wij klant van u zijn geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dustbuddy maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat wij niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van Dustbuddy) tussen zit.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dustbuddy.nl.

Fraude en misbruik
In het geval van verdenking of bewijs van fraude of misbruik kunnen wij vereist zijn om persoonlijke informatie over te dragen aan de relevante autoriteiten.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
De laatste wijziging in deze Privacyverklaring heeft plaatsgevonden op 8 – 8 – 2019. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Dustbuddy, Kabelstraat 33, 1749 DM Warmenhuizen, 072 – 562 80 88 of via info@dustbuddy.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

© 2017 - 2024 Dustbuddy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel